Terapia Wad Wymowy

Korygowanie wad wymowy dla dzieci i dorosłych.

Do najczęstszych wad wymowy należą:

  •  Sygmatyzm – nieprawidłowa realizacja głosek szeregów ciszącego (ś, ź, ć, dź), syczącego (s, z, c, dz) oraz szumiącego (sz, ż, cz, dż).
  •  Rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [r].
  •  Mowa bezdźwięczna.
  • Gammacyzm i kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głosek [g, k].
  • Lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [l].

Problem mogą stanowić też:

  • Opóźniony rozwój mowy (ORM).
  • Specyficzne zaburzenia językowe (SLI).
  • Sytuacja, w której dziecko dwu-, trzyletnie jeszcze nic nie mówi lub mówi niewiele.

 

Czas trwania terapii uzależniony jest w dużym stopniu od zaangażowania i systematyczności pacjenta.