Terapia Jąkania

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które cierpią z powodu niepłynności mowy – zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Niepłynność mowy i jąkanie to poważny problem. Niepłynność mowy stanowi duży dyskomfort dla osoby, której ten problem dotknął. Może prowadzić do alienacji osoby jąkającej się oraz logofobii, czyli strachu przed mówieniem. Terapia jest dla wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób i jakimi metodami sobie z nim poradzić.

Rozróżniamy trzy rodzaje jąkania:

  • toniczne – polegających na tak zwanych blokach, spowodowanych skurczem mięśni,
  • kloniczne – polegające na powtarzaniu głosek, sylab, wyrazów a nawet całych fraz,
  • mieszane – polegające na występowaniu jąkania tonicznego i klonicznego równocześnie.

Jąkanie może przejawiać się na różne sposoby, takie jak powtarzanie głosek, sylab a nawet całych słów, przeciąganie głosek, pauzy, głoski mające na celu wypełnić przerwę, nieprawidłowe gospodarowanie powietrzem.

Terapia jąkania prowadzona jest indywidualnie. Opieram się przede wszystkim na metodzie dr. Mieczysława Chęćka, uzupełnionej o elementy autorskie.