Logopedia Medialna i Artystyczna

Adresatami logopedii medialnej i artstycznej są osoby, które posługują się głosem zawodowo (i nie tylko), chcą wypracować własny styl wypowiedzi, nauczyć się występować przed mikrofonem i kamerą. To mówcy, prezenterzy, dziennikarze, aktorzy. To ludzie ze świata biznesu: managerowie, osoby pracujące bezpośrednio z klientami, osoby często przygotowujące prezentacje podczas spotkań biznesowych. Logopedia medialna i artystyczna jest dla każego, komu zależy na podniesieniu jakości swojej mowy lub/i własnego wizerunku.

W czasie ćwiczeń uczestnik zajęć wypracowuje wyższą niż przeciętna umiejętność wykorzystania mowy. Program, choć dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, obejmuje elementy prawidłowej emisji głosu,  cechy prozodyczne mowy: akcent, intonacja, tempo mowy. Celem zajęć jest podniesienie jakości mowy i komunikacji, między innymi poprzez rozbudowanie technicznej sprawności posługiwania się narządem głosowym oraz uwrażliwienie na normy językowe i błędy wymowy. Ponadto, na życzenie klienta, program zajęć może obejmować elementy wystąpień publicznych, takie jak radzenie sobie ze stresem, czy sposoby przygotowania wystąpień publicznych.