Emisja Głosu

Jestem trenerką z zakresu emisji i higieny głosu z dużym – i coraz większym – doświadczeniem.

Zajęcia z emisji i higieny głosu są dedykowane przede wszystkim osobom dorosłym, które mają trudności z tworzeniem głosu, z oddychaniem, a także kłopoty z głosem, wynikające z przeciążenia narządu mowy.

Oddech to podstawa dla dobrego głosu. Podczas zajęć uczę jak prawidłowo oddychać, jak tworzyć i wydobywać dźwięki, w jaki sposób je wzmacniać. Zapoznaję i oswajam uczestników zajęć z ich możliwościami wokalnymi. Uczę w jaki sposób prowadzić głos i pracować nim bez zmęczenia.

Prezentuję zasady higieny głosowej i zagrożenia, których można uniknąć w czasie pracy głosem. Wprowadzam, o ile to potrzebne, elementy rehabilitacji głosu.

Zajęcia obejmują ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia motoryki narządów mowy, fonacyjne (głosowe), prozodyczne, elementy rehabilitacji głosu. Wprowadzam elementy wystąpień publicznych, dzięki którym uczestnik zajęć nauczy się sposobów radzenia sobie ze stresem.