Diagnoza

To ocena potrzeb pacjenta oraz zakresu terapii i obejmuje:

  • Badanie sposobu artykulacji głosek
  • Określenie stanu rozwoju mowy
  • Badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta
  • Orientacyjne badanie słuchu
  • Badanie słuchu fonematycznego
  • Wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka)
  • Wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)

 

Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje propozycję planu terapii logopedycznej, ewentualne zalecenia do dalszej diagnostyki. Ustalany jest  termin zajęć oraz zalecenia do pracy w domu.